پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC

پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC

پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

 این مقیاس كه توسط مارچ و همكاران در سال1997 ساخته شد، یك ابزار خودگزارشی است كه 39 گویه دارد و برای ارزیابی نشانه های اضطراب در گروههای سنی 8 تا 19 سال استفاده می شود. هرگویه بر مبنای یك مقیاس چهار درجه ای لیكرت از صفر تا سه (هرگز، بندرت، گاهی اوقات و همیشه)نمره گذاری می شود. این مقیاس چهار بعد را اندازه گیری می كند كه شامل:

 

1-    اضطراب اجتماعی: 16،22،29،33،37،39،3،10،14

 

2-    اضطراب جدایی: ???????????????????????????

 

3-    اجتناب از آسیب: سوالات شماره ????????

 

4-    نشانه های جسمانی: سوالات شماره 38،35،31،27،24،20،18،15،12،8،5،1(کینجری،گینزبرگ و بارستین،2009؛ به نقل از مشهدی و همکاران،1391)

در مطالعه ایوارسون(2006) برای کل مقیاس ضریب آلفای 87/0 و برای خرده مقیاس اضطراب اجتماعی، نشالنه های جسمانی، اجتناب از آسیب و اضطراب جدایی به ترتیب ضریب آلفای 0/83،0/84،0/71،64/0 به دست آمد. مشهدی و همکاران (1391) نیز در  بررسی روایی  و پایایی این پرسشنامه، مشخصات روان…….

………….

……………………. 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)


 

تعداد سوال ها:                 39

 

مولفه (خرده مولفه ها):     مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

 

روایی و پایایی:                 دارد

 

نحوه نمره گذاری:             دارد

 

منبع:                               دارد (به شیوه APA)

 

نوع فایل:                         WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

خرید فایل word پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

دانلود پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

خرید پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

دانلود فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

دانلود پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

خرید پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

دانلود مقاله پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

دریافت مقاله پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

خرید فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

دانلود تحقیق پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

خرید مقاله پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از download

دانلود مقاله پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

خرید پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

دانلود فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

دریافت فایل word پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

دانلود فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

دریافت فایل word پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

دانلود فایل word پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

خرید فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

دانلود تحقیق پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

دانلود پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

خرید کارآموزی پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از www

دانلود مقاله پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

خرید فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

خرید فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

خرید فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

دانلود فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

دریافت فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

دانلود فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

دانلود تحقیق پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

دانلود تحقیق پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

خرید فایل word پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

دانلود پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

دریافت فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

دانلود پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

دانلود پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

دانلود فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

دریافت فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

دانلود پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از word

دریافت تحقیق پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

دانلود مقاله پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

خرید تحقیق پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

دانلود پروژه پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

دانلود فایل word پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

دریافت مقاله پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

دانلود فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

دانلود فایل پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

خرید کارآموزی پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

دریافت فایل word پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free

خرید تحقیق پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC از free


مطالب تصادفی