پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004)

پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004)

پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 2
حجم 24 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها :                            22

تعداد مولفه :                               2 مولفه (خودانتقادی و خود اعتمادی)

روایی و پایایی :                           دارد

نحوه نمره گذاری :                        دارد

منبع :                                       دارد

نوع فایل :                                  word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                            2

 

توضیحات

این پرسشنامه توسط گیلبرگ و همکاران (2004) طراحي شده و شامل 22 سوال می­باشد. این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس خودانتقادی و خود اعتمادی است. پاسخ به هر ماده این مقیاس در یک طیف 5 درجه ­ای از نوع لیکرتی از (کاملاً مخالفم  تا کاملاً موافقم) تنظیم شده و حداکثر و حداقل نمره آن به ترتیب از صفر تا 88 در نوسان است. گیلبرگ و همکاران (2004) ضریب پایایی این مقیاس را 90/0 گزارش کرده ­اند. علاوه بر این، ضرایب همسانی درونی مقیاس خودانتقادی/ خود اعتمادی در کل نمونه 83/0 و در مردان و زنان به ترتیب 78/0 و 85/0 به دست آمد. در مطالعه رجبی و همکاران (1394) ضریب پایایی آلفای کرونباخ این پرسشنامه در کل نمونه 64/0 و ضریب روایی آن با مقیاس عزت نفس روزنبرگ بر روی 50 نفر  36/0 – معنی­ دار به دست آمد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

خرید فایل word پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

دانلود پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

خرید پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

دانلود فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

دانلود پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

خرید پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

دانلود مقاله پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

دریافت مقاله پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

خرید فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

دانلود تحقیق پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

خرید مقاله پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از download

دانلود مقاله پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

خرید پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

دانلود فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

دریافت فایل word پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

دانلود فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

دریافت فایل word پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

دانلود فایل word پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

خرید فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

دانلود تحقیق پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

دانلود پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

خرید کارآموزی پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از www

دانلود مقاله پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

خرید فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

خرید فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

خرید فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

دانلود فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

دریافت فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

دانلود فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

خرید فایل word پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

دریافت فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

دانلود فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

دریافت فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از word

دریافت تحقیق پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

دانلود مقاله پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

خرید تحقیق پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

دانلود پروژه پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

دانلود فایل word پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

دریافت مقاله پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

دانلود فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

دانلود فایل پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

خرید کارآموزی پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

دریافت فایل word پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free

خرید تحقیق پرسشنامه خود انتقادی و خود اعتمادی (گیلبرگ و همکاران 2004) از free


مطالب تصادفی