پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28)

پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28)

پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMSHS 28) در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMSHS 28) در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

پرسشنامه انگیزش تحصیلی ACADEMIC MOTIVATION SCALE (AMS-HS 28)

 

این مقیاس بر مبنای نظریه ی خودتعیین کنندگی طراحی شده و حاوی ۲۸ سئوال پنج گزینه ای بر اساس مقیاس لیکرت (با نمره دهی یک تا پنج از کاملا مخالفم تا کاملاموافقم) می باشد.

بعد از تاًیید روایی محتوا و بومی شدن توسط متخصصان، پایایی آن به روش بازآزمایی به فاصله دو هفته (71/0r=) و ثبات درونی با محاسبه آلفای کرونباخ (88/0) نیز مورد تاًیید قرار گرفت. (2).

مقیاس دارای سه نوع مؤلفه، شامل مؤلفه های انگیزش درونی (با ۱۲ گویه) (گویه های: ?????????????????????????? مؤلفه های انگیزش بیرونی (با ۱۲ گویه) ( گویه های: ?????????????????????????) و مؤلفه های بی انگیزگی (با چهار گویه) ( گویه های 5، 12، 19، 26) بود.

 

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:

28

تعداد مولفه:

مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:

دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:

دارد

منبع:

دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:

WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

خرید فایل word پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

دانلود پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

خرید پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

دانلود فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

دانلود پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

خرید پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

دانلود مقاله پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

دریافت مقاله پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

خرید فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

دانلود تحقیق پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

خرید مقاله پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از download

دانلود مقاله پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

خرید پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

دانلود فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

دریافت فایل word پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

دانلود فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

دریافت فایل word پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

دانلود فایل word پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

خرید فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

دانلود تحقیق پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

دانلود پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

خرید کارآموزی پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از www

دانلود مقاله پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

خرید فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

خرید فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

خرید فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

دانلود فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

دریافت فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

دانلود فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

خرید فایل word پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

دانلود پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

دریافت فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

دانلود پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

دانلود پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

دانلود فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

دریافت فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

دانلود پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از word

دریافت تحقیق پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

دانلود مقاله پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

خرید تحقیق پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

دانلود پروژه پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

دانلود فایل word پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

دریافت مقاله پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

دانلود فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

دانلود فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

خرید کارآموزی پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

دریافت فایل word پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free

خرید تحقیق پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (AMS-HS 28) از free


مطالب تصادفی