پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی

پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی

پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی همراه با تصویر، تنظیم شده در 153 اسلاید، فرمت ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 153
حجم 4 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی تربیت بدنی

توضیحات کامل

پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی همراه با تصویر، تنظیم شده در 153 اسلاید، فرمت ppt

 

فهرست مطالب

Crossed SLR Test

تست براگار (Bragaar Test)

تست لازک (Lasegue’s Test)

تست لازک              

تست فیلیپ ( Filip Test)

تست زه کمان (Bow String Test)

تست زه کمان (Door Bell Sign)

Femoral Stretch Test 

پاتریکس تست (Patrick’s Test)

پاتریک تست

تست گانسلن (Gaenslen’s   Test)

تست گانسلن

تست توماس (Thomas Test)

Tensor FaciaLata

Rectus Femoris

تست توماس

تست الیز (Ely’s Test)

تست پلویک راک (Pelvic Rock Test)

اندازه زاویه پوپلتئال (Popliteal Angle)

اندازه زاویه پوپلتئال               

تست ابر  Ober’s Test

تست نابل Noble Test

تست نابل                  

Rolling Test

علامت ترندلنبرگ (Trendelenburg’s Test)

تست اورتولانی ( Ortolani’s Test)(برای شیرخواران)

تست اورتولانی               

Milgram’s Test     تست میلگرام

Fajersztajan Testفاژراستاژن تست

Gower’s  Test 

Test for Osteoarthrosis of Knee    تست برای ساییدگی زانو     

Anterior Drawer Test

Posterior Drawer Test

تست برای بررسی لیگامنت کولترال زانو

Lachman Maneuver  تست لاخمن

Reverse Lachman ‘s Test

(Posterior  Cruciate Ligament)

McMurray Test تست مک موری

Test  for Stability of Patella

Ballottment  of  a  Floating  Patella

Shrug  Test

Navicular  Drope  Test

Anterior  Drawer  Test  (for  Ankle)

Talar  Tilt  (Inversion Test)

Eversion    Test

Squeeze  Test

Clunnk  Test  (Side  to  side  Test)

Phallen   Test تست فالن

Tinel  Test تست تینل

Prayer’ s   test  تست پرپر

Thumb  Compression  Test

Finkelstein’s  Test

Test  for  Tennis  Elbow   تست آرنج تنیس باز

و ……


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

خرید فایل word پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

دانلود پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

خرید پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

دانلود فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

دانلود پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

خرید پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

دانلود مقاله پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

دریافت مقاله پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

خرید فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

دانلود تحقیق پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

خرید مقاله پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از download

دانلود مقاله پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

خرید پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

دانلود فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

دریافت فایل word پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

دانلود فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

دریافت فایل word پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

دانلود فایل word پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

خرید فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

دانلود تحقیق پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

دانلود پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

خرید کارآموزی پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از www

دانلود مقاله پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

خرید فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

خرید فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

خرید فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

دانلود فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

دریافت فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

دانلود فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

خرید فایل word پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

دانلود پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

دریافت فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

دانلود پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

دانلود پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

دانلود فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

دریافت فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

دانلود پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از word

دریافت تحقیق پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

دانلود مقاله پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

خرید تحقیق پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

دانلود پروژه پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

دانلود فایل word پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

دریافت مقاله پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

دانلود فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

دانلود فایل پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

خرید کارآموزی پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

دریافت فایل word پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free

خرید تحقیق پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی از free


مطالب تصادفی